โปรโมชั่นประจำเดือน ตุลาคม 2564
โปรเสริมเน็ตทรู TRUE SUPPER มันส์ Non Stop


โปรโมชั่นเน็ต TRUE Super มันส์ Non Stop รายวัน

22 บาท/24 ชั่วโมง
(รวมภาษี 23.54 บาท)
 • เน็ตเร็ว 512 Kbps
 • จำนวน 500 MB
 • จากนั้นสามารถใช้งานเน็ตได้ต่อเนื่อง
 • ที่ความเร็ว 128 Kbps
 • กด *900*8319*17920032# โทรออก
28 บาท/24 ชั่วโมง
(รวมภาษี 29.96 บาท)
 • เน็ตเร็ว 2 Mbps
 • จำนวน 750 MB
 • จากนั้นสามารถใช้งานเน็ตได้ต่อเนื่อง
 • ที่ความเร็ว 128 Kbps
 • กด *900*8335*17920032# โทรออก
32 บาท/24 ชั่วโมง
(รวมภาษี 34.24 บาท)
 • เน็ตเร็ว 4 Mbps
 • จำนวน 1 GB
 • จากนั้นสามารถใช้งานเน็ตได้ต่อเนื่อง
 • ที่ความเร็ว 128 Kbps
 • กด *900*8325*17920032# โทรออก
35 บาท/48 ชั่วโมง
(รวมภาษี 37.45 บาท)
 • เน็ตเร็ว 1 Mbps
 • จำนวน 750 MB
 • จากนั้นสามารถใช้งานเน็ตได้ต่อเนื่อง
 • ที่ความเร็ว 128 Kbps
 • กด *900*8334*17920032# โทรออก
45 บาท/24 ชั่วโมง
(รวมภาษี 48.15 บาท)
 • เน็ตเร็ว 6 Mbps
 • จำนวน 1.5 GB
 • จากนั้นสามารถใช้งานเน็ตได้ต่อเนื่อง
 • ที่ความเร็ว 128 Kbps
 • กด *900*8328*17920032# โทรออก
45 บาท/48 ชั่วโมง
(รวมภาษี 48.15 บาท)
 • เน็ตเร็ว 2 Mbps
 • จำนวน 1.2 GB
 • จากนั้นสามารถใช้งานเน็ตได้ต่อเนื่อง
 • ที่ความเร็ว 128 Kbps
 • กด *900*8336*17920032# โทรออก
55 บาท/24 ชั่วโมง
(รวมภาษี 58.85 บาท)
 • เน็ตเร็ว 10 Mbps
 • จำนวน 2 GB
 • จากนั้นสามารถใช้งานเน็ตได้ต่อเนื่อง
 • ที่ความเร็ว 128 Kbps
 • กด *900*8331*17920032# โทรออก
55 บาท/48 ชั่วโมง
(รวมภาษี 58.85 บาท)
 • เน็ตเร็ว 4 Mbps
 • จำนวน 1.75 GB
 • จากนั้นสามารถใช้งานเน็ตได้ต่อเนื่อง
 • ที่ความเร็ว 128 Kbps
 • กด *900*8339*17920032# โทรออก
75 บาท/48 ชั่วโมง
(รวมภาษี 80.25 บาท)
 • เน็ตเร็ว 6 Mbps
 • จำนวน 2.5 GB
 • จากนั้นสามารถใช้งานเน็ตได้ต่อเนื่อง
 • ที่ความเร็ว 128 Kbps
 • กด *900*8340*17920032# โทรออก
85 บาท/48 ชั่วโมง
(รวมภาษี 90.95 บาท)
 • เน็ตเร็ว 10 Mbps
 • จำนวน 3.5 GB
 • จากนั้นสามารถใช้งานเน็ตได้ต่อเนื่อง
 • ที่ความเร็ว 128 Kbps
 • กด *900*8341*17920032# โทรออก
โปรโมชั่นเน็ต TRUE Super มันส์ Non Stop รายสัปดาห์

89 บาท/7 วัน
(รวมภาษี 95.23 บาท)
 • เน็ตเร็ว 512 Kbps
 • จำนวน 2.5 GB
 • จากนั้นสามารถใช้งานเน็ตได้ต่อเนื่อง
 • ที่ความเร็ว 128 Kbps
 • กด *900*8320*17920032# โทรออก
150 บาท/7 วัน
(รวมภาษี 160.5 บาท)
 • เน็ตเร็ว 2 Mbps
 • จำนวน 4.5 GB
 • จากนั้นสามารถใช้งานเน็ตได้ต่อเนื่อง
 • ที่ความเร็ว 128 Kbps
 • กด *900*8337*17920032# โทรออก
220 บาท/7 วัน
(รวมภาษี 235.4 บาท)
 • เน็ตเร็ว 4 Mbps
 • จำนวน 7 GB
 • จากนั้นสามารถใช้งานเน็ตได้ต่อเนื่อง
 • ที่ความเร็ว 128 Kbps
 • กด *900*8326*17920032# โทรออก
270 บาท/7 วัน
(รวมภาษี 288.9 บาท)
 • เน็ตเร็ว 6 Mbps
 • จำนวน 9 GB
 • จากนั้นสามารถใช้งานเน็ตได้ต่อเนื่อง
 • ที่ความเร็ว 128 Kbps
 • กด *900*8329*17920032# โทรออก
330 บาท/7 วัน
(รวมภาษี 353.1 บาท)
 • เน็ตเร็ว 10 Mbps
 • จำนวน 14 GB
 • จากนั้นสามารถใช้งานเน็ตได้ต่อเนื่อง
 • ที่ความเร็ว 128 Kbps
 • กด *900*8332*17920032# โทรออก
โปรโมชั่นเน็ต TRUE Super มันส์ Non Stop รายเดือน

300 บาท/เดือน
(รวมภาษี 321 บาท)
 • เน็ตเร็ว 512 Kbps
 • จำนวน 7.5 GB
 • จากนั้นสามารถใช้งานเน็ตได้ต่อเนื่อง
 • ที่ความเร็ว 128 Kbps
 • กด *900*8321*17920032# โทรออก
450 บาท/เดือน
(รวมภาษี 481.5 บาท)
 • เน็ตเร็ว 2 Mbps
 • จำนวน 12.5 GB
 • จากนั้นสามารถใช้งานเน็ตได้ต่อเนื่อง
 • ที่ความเร็ว 128 Kbps
 • กด *900*8338*17920032# โทรออก
650 บาท/เดือน
(รวมภาษี 695.5 บาท)
 • เน็ตเร็ว 4 Mbps
 • จำนวน 20 GB
 • จากนั้นสามารถใช้งานเน็ตได้ต่อเนื่อง
 • ที่ความเร็ว 128 Kbps
 • กด *900*8327*17920032# โทรออก
850 บาท/เดือน
(รวมภาษี 909.5 บาท)
 • เน็ตเร็ว 6 Mbps
 • จำนวน 25 GB
 • จากนั้นสามารถใช้งานเน็ตได้ต่อเนื่อง
 • ที่ความเร็ว 128 Kbps
 • กด *900*8330*17920032# โทรออก
1,100 บาท/เดือน
(รวมภาษี 1177 บาท)
 • เน็ตเร็ว 10 Mbps
 • จำนวน 33 GB
 • จากนั้นสามารถใช้งานเน็ตได้ต่อเนื่อง
 • ที่ความเร็ว 128 Kbps
 • กด *900*8333*17920032# โทรออก